Adr: NIMCRO d.o.o.
  HR - Croatia
  10000 Zagreb
  Metalčeva 5
 
Tel: +385 1 3096 707
 
Fax: +385 1 3096 695
 
E-mail: info@dalmatino.com
Nimcro d.o.o., Metalčeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-13/27429-2
Račun u: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb,
IBAN: HR18 2402 0061 1006 0128 0
Iznos temeljnoga kapitala društva: 850.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Nikola Serdar, Željka Damjanović, Marko Jakelić
MBS: 040101224
OIB: 51995473846
Ime:


E-mail:


Upit ili poruka: